Tuesday, March 16, 2010

Sailing Boat-DreamCharter

I shot this photo at Serasa Beach before sailing around Muara bay... Bila g masa nya naik kapal layar hehehe.....

1 comment: